Home » News

Media Coverage

नदीको जलस्तरको जानकारी प्रशासनमा डिस्प्ले

Date: Sep 02, 2014

कैलाली जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली अन्र्तगत संकेत बोर्ड अथवा डिस्प्ले बोर्ड स्थापना गरेको छ ।
 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको भवन भित्रै रहेको केन्द्रले कर्णाली र मोहना नदीको जलस्तर र निगाली गाविसको वर्षाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले बोर्ड स्थापना गरेको हो । .......

 

 

 

 

 


Click here for more information