Home » News

Media Coverage

कैलालीमा विपद् पूर्वसूचना संकेत बोर्ड

Date: Sep 02, 2014

धनगढी, १ असोज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा पहिलोपटक विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली अन्तर्गत जल सतह देखाउने स्वचालित विपद् पूर्वसूचना संकेत बोर्ड स्थापना गरिएको छ ।......


Click here for more information