Home » News

Media Coverage

बाढी जाेखिम क्षेत्रमा अन्न भण्डार र सुरक्षित अावाश निर्माण

Date: Sep 23, 2014

बाढीकाे उच्च जाेखिम क्षेत्रका बासिन्दाहरूले बाढीका समयमा जाेगिनका लागि सुरक्षित अावश गृह बनाएका छन् । बाढीबाट प्रभावित हुने बासिन्दालार्इ अाश्रय दिनाका लागि खाध्य भण्डारण तथा सुरक्षित अावाश गृह निर्माण गरिएका छन् ।……


Download file for more information : News Abhiyan.pdf