Home » News

Media Coverage

सफल परियोजना अभिमूखिकरण गोष्ठी सम्पन्न

Date: Dec 17, 2014

वित्तिय सेवा तथा जिविकोपार्जनमा दिगो पहुँच सफल परियोजनाको अभिमूखिकरण कार्यक्रम म‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌गलबार सम्पन्न भएको छ ।