Home » News

Media Coverage

बाढीकाे जाेखिम घटाउन पूवर् सूचना प्रणाली

Date: Jul 10, 2015

बाढीकाे उच्च जाेखिममा रहेका कञ्चनपुरका नदी तटीय क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने बासिन्दालार्इ सुरक्षा प्रदान गर्न बाढीकाे पूर्व सूचन प्रणालीलार्इ सक्रिय पारिएकाे छ ।....


Download file for more information : Early Warning System t_o Reduce Flood Risk_News_Nagarik National Daily.docx

Click here for more information