Home » News

Media Coverage

बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना प्रणाली

Date: Jul 10, 2015

कञ्चनपुर, असार १४– बाढीको उच्च जोखिममा रहेका कञ्चनपुरका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सुरक्षा प्रदान गर्न बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई सक्रिय पारिएको छ ।......


Click here for more information